Persoonlijk en oplossingsgericht
Verklaring omtrent het gedrag

In 1959 is de verklaring omtrent het gedrag, verder VOG, in het leven geroepen. Aanvankelijk werd deze weinig geweigerd, in verband met het belang van resocialisatie.

In 2002 zijn de regels voor afgifte van een VOG geregeld bij Wet Justitiele en strafvorderlijke gegevens. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de maatschappelijke behoefte aan inzicht in het justitiele verleden. Er wordt sindsdien meer rekening gehouden met criminaliteitspreventie.

Toch is met het enkele feit dat iemand antecedenten heeft (een "strafblad") niet per definitie afwijzing van een aanvraag om een VOG een gegeven.

In 2013 werden 733.156 aanvragen gedaan voor een VOG door personen jonger dan 23 jaren. Hieronder 16.109 aanvragen van personen met antecedenten. In totaal zijn in 2013 'slechts' 618 aanvragen geweigerd.

Als een aanvraag voor een VOG is ingediend, volgt er een toewijzing of een voornemen tot afwijzing. Op een voornemen tot afwijzing kan een zienswijze worden ingediend. Mocht daarna toch een afwijzende beschikking volgen, kan daartegen bezwaar worden ingediend en uiteindelijk beroep.

Laat u goed informeren en juridisch bijstaan! Het hebben van antecedenten hoeft niet per definitie tot weigering van de VOG te leiden! Laat u bijstaan door Baerne Advocatuur om uw kansen te optimaliseren. Neem vrijblijvend contact op.

Contact
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres
Wat kan ik voor u betekenen?
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld